ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΡΩΜΕ

Φ 15 mm L 900 mm ορειχ.&σιδ.

Φ 12 mm L 900 mm ορειχ.&σιδ.