ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ

1/2”x 3/8”
3/4” x 1/2”
1”x 1/2”
1” x 3/4”

1 1/4” x 1/2”

1 1/4” x 3/4”

1 1/4” x 1”

1 1/2” x 1 1/4”

2” x 1”

2” x 1 1/4”

2” x 1 1/2”

Description

x