ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΟΣ

Φ 1/2” x 3/4” ΜΟΝΟΣ

Φ 1/2” x 1” ΜΟΝΟΣ

Φ 3/4” x 1” ΜΟΝΟΣ

Φ 3/4” x 3/4” ΔΙΠΛΟΣ

Φ 1” x 1” ΔΙΠΛΟΣ