ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

1/2” x 3/4” L35mm

5/8 x 3/4” L60mm

3/4” x 1”

1” x 1 1/4”

1 1/4” x 1 1/2” 

1 1/2” x 2” 

2” x 2 1/2”