ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ ΘΗΛΥΚΟ

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2” 2

1/2”

3”

4”