ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΚΟΣΩΛΗΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

1/2”

5/8”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”

3”

4”