ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ Θ-Θ ΙΣΙΟ

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

2 1/2”