ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ Α-Θ ΙΣΙΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

1/2”

3/4”

1”

1 1/4” Β.Τ.

1 1/2” Β.Τ.

2” Β.Τ.