ΡΑΚΟΡ ΚΑΝΟΥΛΑΣ

1/2” x 3/4”

5/8 x 3/4”

3/4” x 1”

1” x 1 1/4”