ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ.ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Φ15 x 1/2

Φ16 x 1/2

Φ18 x 1/2

Φ22 x 1/2