ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΜΗΧΑΝ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Φ15 x 1/2

Φ15 x 3/4

Φ16 x 1/2

Φ18 x 1/2

Φ18 x 3/4

Φ22x 3/4