ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΡΩΜΕ

1/2” ΜΙΝΙ

1/2” ΚΟΝΤΗ

1/2” ΜΑΚΡΙΑ

3/4” ΚΟΝΤΗ

3/4” ΜΑΚΡΙΑ