ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΡΩΜΕ 27mm

1/2” L 10 MAX

1/2” L 15 MAX

1/2” L 20 MAX

1/2” L 25 MAX

1/2” L 30 MAX

1/2” L 40 MAX

1/2” L 50 MAX

1/2” L 60 MAX

1/2” L 80 MAX

1/2” L 100 MAX