ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Α-Θ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

1/2”x 1/2” ΚΟΝΤΟΣ
1/2”x 1/2” ΜΑΚΡΥΣ