ΜΟΥΦΟΜΑΣΤΟΣ Α-Θ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΧΡΩΜΕ ΜΑΧ

1/2” x 1/2”

1/2” x 1/2” Β.Τ.

1/2” x 1/2” ΜΑΧ

3/4” x 3/4” Β.Τ.

1” x 1” Β.Τ.

1/2” x 3/4” Β.Τ.

1/2” x 1” Β.Τ.

3/4” x 1” Β.Τ.