ΜΟΥΦΑ ΜΑΧ

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”

1 1/2”

1/2” ΧΡΩΜΕ

1/4”

3/8”

2”