ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ

1/4”x1/8”
3/8”x1/8”
3/8”x1/4”
1/2”x1/8”

1/2”x1/4”

1/2”x3/8”

3/4”x1/2”

1”x1/2”

1”x3/4”

1 1/4”x 1/2”

1 1/4”x 3/4”

1 1/4”x 1

1 1/2”x 3/4”

1 1/2”x 1”

1 1/2”x 1 1/4”

2”x 1”

2”x 1 1/4”

2”x 1 1/2”