ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΜΑΧ

Φ 12 x 1/2”

Φ 15 x 1/2”

Φ 15 x 1/2” MAX

Φ 15 x 3/4”

Φ 15 x 3/4” MAX

Φ 16 x 1/2”

Φ 18 x 1/2”

Φ 18 x 1/2” MAX

Φ 18 x 3/4”

Φ 18 x 3,4” MAX

Φ 18 x 1”

Φ 22 x 1/2”

Φ 22 x 3/4”

Φ 22 x 3/4” MAX

Φ 22 x 1”

Φ 22 x 1” MAX

Φ 22 x 1 1/4”

Φ 28 x 3/4”

Φ 28 x 1”

Φ 28 x 1” MAX

Φ 28 x 1 1/4”

Φ 28 x 1 1/4” MAX

Φ 28 x 1 1/2”

Φ 28 x 1 1/2” MAX

Φ 35 x 1”

Φ 35 x 1” MAX

Φ 35 x 1 1/4”

Φ 35 x 1 1/4” MAX

Φ 35 x 1 1/2” MAX

Φ 35 x 2”

Φ 42 x 1 1/4”

Φ 42 x 1 1/4” MAX

Φ 42 x 1 1/2”

Φ 42 x 1 1/2” MAX

Φ 42 x 2” MAX

Φ 54 x 1 1/2”

Φ 54 x 2” MAX

Φ 54 x 2 1/2”

Φ 64 x 2”

Φ 64 x 2 1/2”

Φ 76 x 2 1/2”

Φ 76 x 3”

Φ 89 x 3”

Φ 104 x 4”

Φ 108 x 4”