ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ Λευκός Στόκος Στεγανοποίησης

Category:

Description

Βασικές πληροφορίες

  • Στρώσεις 1