ΤΑΦ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

1/2” x 1” αρσ x 1/2”

1/2” x 1” αρσ x 3/8”

1/2” x 11/4” αρσ x 1/2”