ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ/ΑΡΣ.ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Φ22 x 3/4 ΑΡΣ.

Φ18 x 3/4 ΘΗΛ.

Φ22 x 3/4 ΘΗΛ.