ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΑΧ

Φ 15 x 1/2”

Φ 15 x 1/2” ΜΑΧ

Φ 16 x 1/2”

Φ 16 x 1/2” ΜΑΧ

Φ 18 x 1/2”

Φ 18 x 1/2” ΜΑΧ

Φ 22 x 3/4”

Φ 22 x 3/4” MAX

Φ 22 x 1”

Φ 28 x 1”

Φ 28 x 1” MAX