ΓΩΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΑΧ

Φ22 Cu x 18 PeX

Φ22 Cu x 22 PeX