Β6-Β8 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΗΛ.

1/2 x 0.5-6 bar

3/4 x 0.5-6 bar