Β41 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α-Θ

1/2 x 1-10 bar

3/4 x 1-10 bar